3390 პას სხვა საგადასახადო ვალდებულებები Other tax payables


საბუღალტრო გატარებები

Comments