3370 პას სოციალური გადასახადი Social insurance payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments