3350 პას გადასახდელი აქციზი Excise payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments