3340 აქტ გადახდილი დღგ VAT recoverable (paid)


საბუღალტრო გატარებები

Comments