3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments