3320 პას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable


საბუღალტრო გატარებები

Comments