3300 პას საგადასახადო ვალდებულებები Taxes Payable


საბუღალტრო გატარებები