3230 პას გრღელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი Current portion of longterm debt


საბუღალტრო გატარებები

Comments