3220 პას სესხები პარტნიორებისგან Shareholders (partners) loans


საბუღალტრო გატარებები

Comments