3190 პას სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები Other short-term payables


საბუღალტრო გატარებები

Comments