3130 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

ჩვეულებრივი ხელფასი

თარიღი დებეტი კრედიტი თანხა ვალუტა რაოდენობა
 დარიცხვის დღე  7410 3130 100 GEL  - 
 გადახდის დღე  3130 3320 20 GEL  - 
 გადახდის დღე  3130 1210 80 GEL  - 
 გადახდის დღე  3320 1210 20 GEL  - 

ხელფასი + დაზღვევა საკუთარი ხელფასიდან

თარიღი დებეტი კრედიტი თანხა ვალუტა რაოდენობა
დარიცხვის დღე 7410 3130 100 GEL -
გადახდის დღე 3130 3320 20 GEL -
გადახდის დღე 3130 1210 75 GEL -
გადახდის დღე 3130 3110 5 GEL -
გადახდის დღე 3320 1210 20 GEL -
 ------------------ 3110 1210 5 GEL -

ხელფასი საქონლით, საქონლის აფასების გარეშე (საგადასახადო მანუალში სხვაგვარადაა დათვლილი უაზროდ ხელზე მიიღო 118 ლარიანი საგანი რაც = 118 ლარს=ნეტს და არა გროსს)

შეძენის დღე 1610 3110 100 GEL
შეძენის დღე 3340 3110 18 GEL
გაცემის დღე 7410 3130 147.5 GEL
გაცემის დღე 3130 3320 29.5 GEL
გაცემის დღე 1410 6110 100 GEL
გაცემის დღე 1410 3330 18 GEL
გაცემის დღე 3130 1410 118 GEL
გაცემის დღე 7210 1610 100 GELComments