3100 პას მოკლევადიანი ვალდებულებები Payables


საბუღალტრო გატარებები