2640 პას გუდვილის ამორტიზაცია Accumulated amortization - Goodwill


საბუღალტრო გატარებები

Comments