2620 პას კონცესიების ამორტიზაცია Accumulated amortization - Franchise


საბუღალტრო გატარებები

Comments