2610 პას ლიცენზიების ამორტიზაცია Accumulated amortization - License


საბუღალტრო გატარებები

Comments