2490 აქტ სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები Other Long-term investments


საბუღალტრო გატარებები

Comments