2420 აქტ გრძელ.ინვესტიც. სახ.ფასიან ქაღალდებში Long-term governmental securities


საბუღალტრო გატარებები

Comments