2390 აქტ სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები Other long-term receivables


საბუღალტრო გატარებები

Comments