2340 აქტ გადავადებული საგადასახადო აქტივი Deferred tax assets


საბუღალტრო გატარებები

Comments