2300 აქტ გრძელვადიანი მოთხოვნები Long term Long-term receivables


საბუღალტრო გატარებები