2270 პას ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა Accumul. deprec.- furniture and fixtures


საბუღალტრო გატარებები

Comments