2230 პას შენობის ცვეთა Accumulated depreciation - buildings


საბუღალტრო გატარებები

Comments