2220 პას დაუმთავრებელი მშენებლობა Accumul. deprec. - construction in progr


საბუღალტრო გატარებები

Comments