2100 აქტ ძირითადი საშუალებები Fixed assets


საბუღალტრო გატარებები