1910 აქტ სხვა მიმდინარე აქტივები Current assets - other


საბუღალტრო გატარებები