1820 აქტ მისაღები პროცენტები Accrued interest receivable


საბუღალტრო გატარებები

Comments