1810 აქტ მისაღები დივიდენდები Accrued dividends receivable


საბუღალტრო გატარებები

Comments