1800 აქტ დარიცხული მოთხოვნები Accrued receivables


საბუღალტრო გატარებები