1720 აქტ წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა Prepaid rent


საბუღალტრო გატარებები

Comments