1470 აქტ გრძელვ.მოთხოვნების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term receivables


საბუღალტრო გატარებები

Comments