1460 აქტ კაპიტ.შევს.პარტნ.გრძელვ.მოთხ.მიმდ.ნაწილი Payments receiv. from partn. for subscri


საბუღალტრო გატარებები

Comments