1450 აქტ მოთხ.პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან Acc. receivable-partn. on the loans issu


საბუღალტრო გატარებები

Comments