1415 პას საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება Allowancefor doubtful debts


საბუღალტრო გატარებები