1390 აქტ სხვა მოკლევადიანი ინვესტიციები Other short - term investments


საბუღალტრო გატარებები