1330 აქტ გრძელვად. ინვესტიციების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term investments


საბუღალტრო გატარებები