1290 აქტ ფული სხვა საბანკო ანგარიშებზე Cash on other bank account


საბუღალტრო გატარებები