1230 აქტ უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში International Bank-foreign currency


საბუღალტრო გატარებები