1120 აქტ ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში Cash on hand foreign currency


საბუღალტრო გატარებები