1110 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency


საბუღალტრო გატარებები