უწყვეტი მომსახურების დარიცხვა - საბუღალტრო გატარებები

http://4oma.com/forms30.html
ფაილის გახსნა

საბუღალტრო გატარებები