უცხოურ ვალუტაში გამოცხადებული ფასების შესახებ

http://4oma.com/accounting/161.html
ფაილის გახსნა

საბუღალტრო გატარებები