წარმოების გატარებები

https://f2909df9-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/lawdeepsearch/crs-annotated-constitution/article-i/16351565.pdf?attachauth=ANoY7cpoD2y8I_POjqXmiTLebCeYK1mIaqAO3UrRlfEDWt7hpyppSBRFbjxsIpAmJNiAGpQMJNuhexbzKo0B6bEjBeAsWrF28kNuHre4Sy24zWD9vB4nYy0xN76-8mJQnr4Fz-3wGlrQSYvergaWAyaPMkS15OkE6d6US6gbcEIaRt_pnGiESUewLzY4Nrrwnd0UphsvjsbV3s9dTn0RSvEmhJ8vPl_k4Vbn-WCHFw_nw00wqLzwNysRJ2bn1OOLbnGBV28ipW4d7gKTfTzD4YKyPlO-ZS048w%3D%3D&attredirects=1
ფაილის გახსნა

საბუღალტრო გატარებები