თანამშრომლის მიერ თანხის ბანკში შეტანა - საბუღალტრო გატარებებიShowing 2 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
  1430 1 1110 1 100  GEL    
  1210 1 1430 1 100  GEL    
Showing 2 items