სესხის გაცემა - საბუღალტრო გატარებები

http://4oma.com/forms41.html
ფაილის გახსნა

საბუღალტრო გატარებები