საშემოსავლო გადახდის დღეს - საბუღალტრო გატარებები

ხელფასის და საშემოსავლოს დარიცხვა არაა სწორი , იმის გამო , რომ  საშემოსავლო მხოლოდ გადახდის დღეს წარმოიქმნება 

Showing 3 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
31/12/2016  7410 3130 100      
05/01/2017  3130 3320 20      
05/01/2017  3130 1210 80      
Showing 3 items