საქონლის შეძენა დღგ-ის ჩათვლით - საბუღალტრო გატარებები


Showing 4 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
 16xxx 3110 100      
A   3340 3110 18      
 16xxx 3110 118      
 3340 16xx 18     
Showing 4 items