რევერსული გუდვილი

კონსოლიდირებულის   იშვიათ შემთხევა

http://4oma.com/forms23.html
ფაილის გახსნა

საბუღალტრო გატარებები