რემონტის დანახარჯები


Showing 4 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
ჩვეულებრივი  7180 3110 101      
კეთილმოწყობა  2190 7180      
ჩვეულენრივი მასალების ჩამოწერით  7180 1620 10000000000000      
ხარჯების აკუმულირებით  7180 7xxxxxx       
Showing 4 items