პროცენტის ხარჯი - საბუღალტრო გატარებები
მიიღეს სესხი ფიზიკური პირისგან 100 ლარ 20 %. დააბრუნეს წლის ბოლოს , ხელშეკრულებში  ფიზიკური პირი ამბობს 20 % მისაღებს, ისევე როგორც ხელფასი სესხსაც აქვს გროსი და ნეტის გაგება  . თუ ითხოვს ხელზე 20% დარიცხული გამოდის 21.05 საშემოსავლო 1,05

Showing 6 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
  1210 3210 100      
გრაფიკის მიხედვით  8110 3410 21,05      
  3410 3320 1,05      
  3320 1210 1,05      
  3210 1210 100      
  3410 1210 20      
Showing 6 items