ნაპატიები ვალდებულების შემოსავლად აღიარება - საბუღალტრო გატარებები


სიტუაცია

შვილობილ საწარმო B-ს მიაწოდეს საქონელი რომლის ღირებულება გადაიხადა დამფუძნებელმა საწარმომ A-მ . სამივე საწარმოს საქონლის მიმწოდებელს C - , საქონლის შემძენ B-ს  და საქონლის ვალდებულების გადამხდელ A-ს არეული აქვს 1410 და 3110 ანგარიშები , A-ს ფინანსურ მენეჯერი დარწმუნებულია, რომ სამმხრივი შეთანხმებით ყველაფერი თავისით გამოვა ჯადოსნურად. 


Showing 5 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
C-ს გატარებები  1410 B 6110 100      
C-ს გატარებები  7210 1610 60      
B-ს გატარებები  1610 3110 C 100      
A-ს გატარებები  1480 C 1210 100      
B-ს გატარებები შემოსავალში აღიარება 103-2-101-2-ზ)  3110 C 8190 100      
Showing 5 items